Lidt af Færgekroens historie


2ffd 56724572dd 1f 4edc 7ee 17879f 4d5
Færgekroen er bygget i 1823. Der er flere årsager til, at den først blev bygget dette år. For det første blev færgeriet over Mariager Fjord flyttet til Hadsund Nord i 1781, samme år som toldvæsenet blev flyttet tilbage til Mariager. Det var i 1581 flyttet fra Mariager til Hadsund Syd, fordi salig Kong Chr. IV følte sig snydt for både told og accise, idet der foregik et livligt smugleri omkring farvandet ved Hadsund. Det var især tysk øl og humle m.m., og dette smugleri skulle stoppes med flere opsynsmænd. Omegnens beboere var meget vrede på disse snushaner, så der var nok noget om smugleriet.

For det andet var Hadsund marked startet 1. maj 1838. Første markedsdag blev afholdt på sydsiden af Mariager Fjord – og næste dag på nordsiden. Marked og mennesker hører sammen – og dermed også en kro. Sådan har det været fra fordums tid, lige som det er i dag. Er der ikke en kro, så er der krotelte.

Den første kro byggedes i 1823 af kro- og færgemand Peder Nielsen, Rostrup. Denne kro blev ombygget i 1856 af hans søn, Niels Pedersen. Af senere ejere kan nævnes: Jakob Knudsen 1920-34, Fr. Nielsen 1934-37, Christian Borresen 1937-43, Theilmann Møller 1943-50, K. M. Strømberg 1950-52, A. Chr. Andersen 1952-53, Konrad Overgaard 1953-69, Nørgaard Jakobsen 1969-72. Kroen brændte i efteråret 1969, men genåbnedes i ny skikkelse i 1970.

I året 1900 var der på gavlen et stort skilt, hvorpå det meddeltes, at der var staldplads til 50 heste, så rejsende nordpå kunne få staldet ind. Til kroen hørte også et landbrug, ligesom der var købmandsbutik og bageri.

I 1883 oprettedes Randers-Hadsund Jernbane med stationsbygning for Hadsund Syd lige over for kroen. Denne bygning ligger her endnu, men banen blev nedlagt 31. marts 1967. Den gamle bro blev indviet d. 19. november 1904, den nuværende bro blev indviet den 10. november 1976.

Den nuværende ejer, Jens Nørgaard Jakobsen, overtog kroen i 1972 efter sin far og ombyggede den i vinteren 1976-77 og igen i 2000 til den nuværende skikkelse. Desuden er virksomheden udvidet med hoteldrift.
 
- N. C. Skaanvad, 1981 - redigeret 2000