+45 98 57 13 01

Forside

Velkommen til Færgekroen

Fest, overnatning, menukort og værelser i Hadsund

Vores målsætning er at forkæle vore gæster på sådan en måde at de altid ønsker at vende tilbage.

Vi glæder os hver gang det lykkes

 

Færgekroens historie

Færgekroen er bygget i 1823. Der er flere årsager til, at den først blev bygget dette år. For det første blev færgeriet over Mariager Fjord flyttet til Hadsund Nord i 1781, samme år som toldvæsenet blev flyttet tilbage til Mariager. Det var i 1581 flyttet fra Mariager til Hadsund Syd, fordi salig Kong Chr. IV følte sig snydt for både told og accise, idet der foregik et livligt smugleri omkring farvandet ved Hadsund.

Det var især tysk øl og humle m.m., og dette smugleri skulle stoppes med flere opsynsmænd. Omegnens beboere var meget vrede på disse snushaner, så der var nok noget om smugleriet.

For det andet var Hadsund marked startet 1. maj 1838. Første markedsdag blev afholdt på sydsiden af Mariager Fjord – og næste dag på nordsiden. Marked og mennesker hører sammen – og dermed også en kro. Sådan har det været fra fordums tid, lige som det er i dag. Er der ikke en kro, så er der krotelte.

Den første kro byggedes i 1823 af kro- og færgemand Peder Nielsen, Rostrup. Denne kro blev ombygget i 1856 af hans søn, Niels Pedersen. Af senere ejere kan nævnes: Jakob Knudsen 1920-34, Fr. Nielsen 1934-37, Christian Borresen 1937-43, Theilmann Møller 1943-50, K. M. Strømberg 1950-52, A. Chr. Andersen 1952-53, Konrad Overgaard 1953-69, Nørgaard Jakobsen 1969-72. Kroen brændte i efteråret 1969, men genåbnedes i ny skikkelse i 1970.

I året 1900 var der på gavlen et stort skilt, hvorpå det meddeltes, at der var staldplads til 50 heste, så rejsende nordpå kunne få staldet ind. Til kroen hørte også et landbrug, ligesom der var købmandsbutik og bageri.

I 1883 oprettedes Randers-Hadsund Jernbane med stationsbygning for Hadsund Syd lige over for kroen. Denne bygning ligger her endnu, men banen blev nedlagt 31. marts 1967. Den gamle bro blev indviet d. 19. november 1904, den nuværende bro blev indviet den 10. november 1976.

Den nuværende ejer, Jens Nørgaard Jakobsen, overtog kroen i 1972 efter sin far og ombyggede den i vinteren 1976-77 og igen i 2000 til den nuværende skikkelse. Desuden er virksomheden udvidet med hoteldrift.

 

– N. C. Skaanvad, 1981 – redigeret 2000

 

I november 2021 har Danny Friis og Tobias Lorenzen sammen med deres respektive partnere været forpagter af kroen.

Hvor?

Færgekroen i Hadsund ligger centralt placeret på sydsiden af den smukke Mariager Fjord, ca. midt mellem Aalborg og Randers. Der er gode tilkørselsforhold ad landevej fra alle retninger. Fra motorvej E45 er der ca. 25 min. kørsel til Hadsund.

Via motorvej:

På motorvejen E 45, fra nord eller syd køres frem til afkørsel 36 ved Hobro, derefter følges skiltene til Mariager ad vejnummer 555. Videre til Hadsund hvor Færgevej er sidste afkørsel til venstre før rundkørslen ved Hadsund-broen.

Ad landevej:

Ad vej 507 (Randers-Hadsund-Aalborg) til Hadsund. I rundkørslen ved Hadsundbroen køres mod Mariager. Færgevej er første afkørsel til højre.

Kontakt

Færgekroen og Hotel Syd

Færgevej 1-2, Hadsund Syd

9560 Hadsund

Danmark

+45 98 57 13 01

Praktisk info

Kroen er åben fra kl. 12.00 til 23.00 hver dag, hvor køkkenet laver mad fra kl. 12.00- 16.00 & igen 17.30-21.00, der kan nydes med udsigt til Mariager Fjord fra hele kroen.

For praktisk info ang. hotellet – se venligst under “Hotel“!

Bemærk, at vi bliver nødt til at tillægge et miljø- og ekspeditionstillæg på kr. 45.- i forbindelse med at dække udgifter ved tilsendelse af fakturaer, opkrævninger mv.